Vận chuyển đường biển cho Đông Nam Á ngày càng tăng

November 13, 2021
Vận chuyển đường biển cho Đông Nam Á ngày càng tăng

Vận chuyển đường biển cho Đông Nam Á đang tăng nhanh chóng. Các hãng vận chuyển đường biển từ Trung Quốc đi Việt Nam, Malaysia, Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc Đài Loan, Philippines luôn bị chậm chuyến và chi phí vận chuyển hàng hóa ngày một tăng. Xuất khẩu của Đông Nam Á bị ảnh hưởng nghiêm trọng.