Gửi tin nhắn
2007
Năm thành lập
300+
Số nhân viên
60 million+
Doanh thu hàng năm
Dong Guan Hendar Cloth Co., Ltd

Làm thế nào chúng ta có thể giúp đỡ?

Muốn biết các sản phẩm HD, khả năng và tài nguyên của chúng tôi, Hãy liên hệ với chúng tôi.
D Tải xuống
  • Hendar Profile 2023.pdf
  • HENDAR PROFILE.pdf
  • PP nonwoven.pdf
  • Hendar Product Catalog.pdf