Giá không dệt PP spunbond tăng do kiểm soát quyền lực ở Trung Quốc

October 26, 2021
Giá không dệt PP spunbond tăng do kiểm soát quyền lực ở Trung Quốc

Do chính sách kiểm soát quyền lực từ chính phủ Trung Quốc, vật liệu không dệt PP spunbond được sản xuất trong thời gian ngắn và nhiều đơn đặt hàng bị trì hoãn. giá nguyên vật liệu không dệt đang tăng nhanh do chi phí tăng theo. chúng tôi vẫn đang làm việc theo đơn đặt hàng và duy trì giá nguyên liệu cho mặt nạ bao gồm vải không dệt pp spunbond, vải không dệt nung chảy, vành tai, sống mũi.